افراد آنلاین
نام کاربری زمان مکان
مهمان ۰۲:۳۱ عصر در حال مشاهده‌ی صفحه‌ی عدم دسترسی‌ها
مهمان ۰۸:۲۳ صبح در حال مشاهده‌ی افراد آنلاین
مهمان ۰۸:۲۱ صبح در حال مشاهده‌ی انجمن آموزش
مهمان ۰۸:۲۰ صبح در حال مشاهده‌ی سالنامه
مهمان ۰۸:۱۴ صبح در حال مشاهده‌ی صفحه‌ی عدم دسترسی‌ها
مهمان ۰۸:۱۴ صبح در حال خواندن موضوع نرم افزار PLCهای Delta
مهمان ۰۸:۱۴ صبح در حال خواندن موضوع نرم افزار LOGO! Soft Comfort V7
مهمان ۰۸:۱۴ صبح در حال خواندن موضوع برنامه كنترل زنگ مسابقه با PLC شرکت Omron
Google ۰۸:۱۰ صبح انجمن گفتگوي اتوماسيون صنعتي صفحه‌ی اصلی انجمن
چه‌ی کسانی امروز آنلاین بوده‌اند؟ | بار گذاری مجدد این صفحه